Загрузчик Загрузка…
Логотип EAD Слишком долго?
Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Завантажити [188.94 KB]

ЗМІСТ

 1. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ:
  1. Загальні положення.
  1. Порядок прийняття та звільнення працівників.
  1. Основні обов’язки працівників.
  1. Основні обов’язки адміністрації.
  1. Робочий час та його виконання.
  1. Заохочення та успіхи в роботі.
  1. Стягнення за порушення трудової дисципліни.
 2. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ ТА БАТЬКІВ ШКОЛИ:
  1. Загальні положення.
  1. Вихідні положення.
  1. Правила внутрішнього розпорядку для учнів.
 3. Права учнів.
 4. Обов’язки учнів.
 5. Перелік забороненого.
 6. Відповідальність за порушення.
 7. Заохочення за успіхи.
  1. Правила внутрішнього розпорядку для батьків учнів (осіб, що їх замінюють).
 8. Права батьків (осіб, що їх замінюють).
 9. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).
 10. Перелік забороненого.
 11. Відповідальність за порушення.
 12. Заохочення.
 1. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України, Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці.
 2. Дисципліна базується на свідомому і сумлінному виконанні учасників освітнього процесу, учнями своїх обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці навчально-виховного процесу. Виконавча дисципліна забезпечується методами переконання , роз’яснення та заохочення до сумлінної праці. До порушників  дисципліни (вчителів, учнів) застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
 3. Правила погоджені  з профспілковим комітетом, , затверджені колегіальним органом  управління закладу школи, педагогічною радою.
 4. Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку  для учасників освітнього процесу вирішує адміністрація школи в межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом школи,  — вищим колегіальним органом громадського самоуправління – загальні збори.

1.2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору, згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, підкоряючись внутрішньому трудовому розпорядку, а школа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати безпечні умови праці.

 1. Укладаючи трудовий договір, він зобов’язаний пред’явити паспорт і трудову книжку.
 2. Оформляє особову справу в 2-х примірниках, в яких повинно бути:
 3. заява;
 4. лист обліку кадрів;
 5. автобіографія;
 6. копія диплому;
 7. копія свідоцтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу —  на іншому);
 8. копію ідентифікаційного коду;
 9. копія паспорта;
 10. особова медична книжка із записом про допущення до роботи з дітьми.
 11. Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу.
 12.  Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу та санітарну книжку.
 13. Адміністрація зобов’язана:
 14. познайомити працівника з наказом, у якому назва посади відповідає ЕТКС робіт та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;

пояснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

 • ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку;
 • провести інструктаж з техніки безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.
 • При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.
 • Переведення на іншу роботу, в тому числі і тимчасову, здійснюється тільки з письмової згоди працівника. У випадках виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного працівника з однієї ділянки роботи на іншу із збереженням тарифної ставки і встановлених об’ємів роботи.
 • Розірвання трудового договору з ініціативи директора школи допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Посеред року може бути звільнений працівник у зв’язку із скороченням обсягу роботи, або змінами фінансування, якщо він працював на госпрозрахунковій основі. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

1.3. ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Працівники школи зобов’язані:
  1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності до ст. 51 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний режим, Закон України “Про загальну середню освіту”, і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи;
  1. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
  1. Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати у учнів бережне ставлення до шкільного майна;
  1. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території школи;
  1. Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.
 2. Основні функціональні обов’язки заступників директора, вчителів, класних керівників та класоводів, викладача «захист України», завідуючих майстернями, завідуючої бібліотекою, лаборантів, секретаря школи, технічного персоналу затверджуються наказом директора школи.
  1. Коло обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, визначається, крім цих Правил, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад України, посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.
  1. Заступник директора школи з господарської роботи по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.
 3. Обов’язки вчителів:
  1. Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.
  1. Учителі, вихователі з’являються у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку.
  1. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився. Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення в навчальну частину, черговому адміністратору.
  1. Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.
  1. Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно- гігієнічного режиму ніколи.
  1. Після закінчення уроків вчитель супроводжує у роздягальню той клас, в якому він вів останній урок.
  1. Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.
  1. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.
  1. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах — відповідальний учитель.
  1. Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник (3—11 кл.).
  1. Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник учня (3 — 11 кл.).
  1. Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі — обов’язок кожного вчителя.
  1. Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.
  1. Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
  1. Учитель повинен на вимогу навчальної частини або голови методичного об’єднання , вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
  1. Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у власному журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться. Учитель супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів, прибирання столів.
  1. Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи.
  1. Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і

щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями- предметниками.

 • Класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять соціальному педагогу школи.
  • Класні керівники 1-4 класів ведуть контроль за заповненням табелів на харчування.
  • Вчителі повинні слідкувати за економією електроенергії та водопостачання.
 • Обов’язки чергових вчителів:
  • Відповідальний черговий по школі приходить за ЗО хвилин до початку занять.
  • Відповідальний черговий перевіряє наявність чергових по поверхах (вчителів і учнів) і організовує заміну відсутніх.
  • Відповідальний черговий адміністратор регіструє в окремому журналі своє чергування і занотовує в нього всі події дня.
  • Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять.
  • Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.
  • Після закінчення чергування відповідальний черговий передає школу черговому адміністратору.
  • Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил

внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог, правил поведінки для учнів.

 1. Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобов’язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок зміни.

1.4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Адміністрація школи зобов’язана:

 1. Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту , Положення про загальноосвітню школу України і Правил внутрішнього розпорядку в школі.
 2. Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.
 3. Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.
 4. Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.
 5. Всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну.
 6. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.
 7. Забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітників і учнів.
 8. Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.
 9. Організовувати гаряче харчування учнів.
 10. Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.
 11. Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціально! інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.
 12. Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.
 13. Захищати професіональну честь і гідність працівників школи, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.
 14. Адміністрація школи виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

1.5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 1. Робочий час вчителів — час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими планами виховної та методичної роботи.
 2. Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності — час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів тощо.
 3. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93р. N102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу У1, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.
 4. У школі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 5. Між уроками встановлюються перерви.
 6. Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим директором школи на І і II півріччя.
 7. Додаткові, індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим заступником директора школи з навчально-виховної роботи.
 8. Різного роду збори проводяться за планом робочого тижня, затвердженого

директором, у визначені дні і години. Визначити день проведення нарад і зборів понеділок.                         

 • Вся робота школи повинна закінчуватись не пізніше 22 годин вечора.
 • Адміністрація школи повинна організовувати облік виходу співробітників на роботу і закінчення їх роботи.
 • Адміністрація школи встановлює навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з урахуванням рекомендацій шкільних МО , а також дотримання принципів:
 • наступності у викладанні предметів у класах;
 • збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;
 • забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;
 • встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.
 • Розклад уроків затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і санітарно-гігієнічним вимогам.
 • Праця навчально-допоміжного, молодшого обслуговуючого персоналу визначається графіком, який затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом.

Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під підпис.

 1. Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі.

Графік чергування на І та II півріччя затверджує директор школи, узгодивши його з профспілковим комітетом.

Графік вивішується в учительській.

 1. Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул в слідуючих межах:
 2. з навантаженням  до 9 год. — з 9.00 до 11.00 год.;
 3. з навантаженням до 18 год. — з 9.00 до 12.00 год.;
 4. з навантаженням до 28 год. — з 9.00 до 13.30 год.
 5. Адміністрація школи за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників школи. Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул.

Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності постійної заміни з предмета.

 1. Вчителям і іншим працівникам школи не дозволяється:
 2. змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;
 3. проводити заміну уроків без відома адміністрації школи;
 4. продовжувати чи скорочувати продовженість уроків і перерв між ними.
 5. Забороняється:
 6. відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;
 7. відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;
 8. входити в клас після початку уроку для різних об’яв та інформацій.

Вхід у клас після початку уроку дозволяється у особливих випадках лише директору чи його заступникам;

 • знаходитись у школі стороннім особам під час навчального процесу.

1.6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

1. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обґрунтовується реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння.

 1. За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально- виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:
 2. оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
 3. оголошення подяки;
 4. премія;
 5. нагородження Почесною грамотою;
 6. нагородження цінним подарунком;
 7. ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.
 8. Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору школи. При цьому також враховується думка відповідного МО.
 9. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово- побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).
 10. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.
 11. При заохоченні працівників школи дотримується принцип гласності.
 12. Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом розробляє Положення преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

1.7. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни — це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з засобів стягнення:
 2. догана;
 3. звільнення.
 4. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про школу чи посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.
 5. Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи адміністрації школи, якщо працівник:
 6. зробив прогул без поважних причин;
 7. з’явився на роботі в нетверезому стані.
 8. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.
 9. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи. Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового колективу.
 10. До працівників, вибраних в склад профспілкового комітету школи, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.

1.7.Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету ніколи, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

1.8.До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.

1.9.Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місяця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці). Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після здійснення проступку.

1.10. Стягнення оголошується в наказі по школі і повідомляється працівнику під підпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється розписатися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

 • ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ ТА БАТЬКІВ ШКОЛИ

2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Дані Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва є організаційно-правовим документом, упорядковуючим відносини суб’єктів освітнього та трудового процесів у закладі, життєдіяльність якого регламентується  законодавством, що діє у сфері загальної середньої освіти  України.

2. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів комунальної установи освіти – Статуту навчального закладу, –  якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників освітнього процесу – учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників – директора та його заступників), інших працівників школи, якими визначаються відносини учасників трудового процесу –  керівників установи (директора, заступників директора), педагогів, інших працівників навчального закладу.

3. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва вступають у дію і вважаються чинними по факту затвердження їх загальними зборами колективу (конференцією) до прийняття нового документу, розробленого і затвердженого у встановленому порядку. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва є обов’язковими для виконання, поширюються на всіх працівників установи, незалежно від посади, рівня освіти та професійної підготовки, кваліфікаційної категорії та навантаження, належності до професійної спілки тощо, поширюються на всіх учнів 1-11-х класів навчального закладу, на всіх батьків (осіб, що їх замінюють), діти яких є учнями даного закладу.

4. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва поділяються на групи, що в сукупності складають цілісну структуру. Кожна складова триєдиної структури спрямована на конкретний об’єкт-суб’єкт колективних відносин в школі, враховує його специфіку, роль і функцію в системі життєдіяльності закладу: Правила внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку для учнів, Правила внутрішнього розпорядку для батьків (осіб, що їх замінюють). Кожна група правил поширюється на відповідні категорії суб’єктів, апелюючи, в свою чергу, до відповідної групи нормативно-правових документів, що входять до законодавчої бази державної системи загальної середньої освіти.

2.2. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва спираються на поняття усвідомленої дисципліни та відповідальності, поняття організованої взаємодії і організаційної культури, що складають підґрунтя для сумісної успішної діяльності членів шкільного колективу і є необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу та організації праці у навчальному закладі.

2. Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем з боку учнів та працівників школи, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації навчального закладу за підтримки органів державно-громадського самоврядування школи, первинних профспілкових організацій. До порушників дисципліни відповідно до заподіяного застосовуються заходи громадського та адміністративного впливу, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, згідно з чинним законодавством України.

3. Внутрішні організаційні процеси в закладі, дотримання порядку в ньому регламентуються поняттям режиму роботи, що встановлюється спеціальним наказом керівника установи на 01 вересня кожного навчального року, який приймає рішення, виходячи з діючих нормативів та інструктивних вимог, з урахуванням змісту робочого навчального плану школи на рік, фактичного ресурсного забезпечення навчального закладу на початок навчального року, на підставі постанови Ради школи. Режим роботи закладу протягом навчального року може бути змінений за наявності об’єктивних на то причин та обставин, про що видається  спеціальний наказ керівника за  погодженням  Радою навчального закладу.

4. Школа І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва працює в одну зміну. Початок робочого дня у закладі о 8:30, що враховується при встановленні режиму роботи школи на початок кожного навчального року. Початок робочого дня для окремих категорій працівників може не співпадати із встановленим по школі, що відбивається у відповідних організаційних документах закладу (в графіках роботи, в розкладах занять тощо). Виняток становлять працівники, у тому числі – педагогічні, що залучаються до чергування по школі на початок навчального дня. Кінець робочого дня для працівника визначається його  навантаженням, що відбивається у відповідних організаційних, організаційно-правових документах школи, що регламентують порядок її життєдіяльності.

5.   Початок навчального дня, що складає частину робочого дня, не є статичним, визначається, першочергово виходячи з діючих вимог щодо гранично припустимого навантаження для школярів різних вікових категорій, щодо термінів перерв для учнів протягом навчального дня тощо. Початок навчального дня встановлюється не пізніше за годину від початку робочого дня, відбивається у розкладі дзвоників, що затверджується керівником установи за попереднім узгодженням режиму роботи закладу з радою школи. Кінець  навчального дня для  учня відповідної вікової категорії визначається його  навантаженням, що відбивається у розкладах занять, у тому числі – в позаурочний час.

6.  Дотримання режиму роботи школи є обов’язковим для всіх членів шкільного колективу, перш за все — для всіх категорій працівників та учнів. Батьки учнів (особи, що їх замінюють) повинні  бути обізнані щодо режиму роботи школи, вимагати його дотримання з боку  дітей, педагогів, інших працівників загальноосвітньої установи.

2.3. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ ШКОЛИ

 Права учнів.

Учні школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва мають право:

—    на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

—    на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладі освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т.ін.;

—    на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час освітньогопроцесу, у тому числі – в позаурочний період;

—    на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

—    на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

—    на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами навчального закладу;

—    на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів самоврядування навчального закладу.

  Обов’язки учнів.

Учні школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва зобов’язані:

—  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу;

—  дотримуватись режиму роботи школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по школі та класі;

—     приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку  навчального заняття;

—  дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

—  дотримуватися ділового стилю одягу, не знаходитись у верхньому одязі;

—  використовувати для занять у спортивній залі тільки спортивний одяг (спортивну форму) та спортивне взуття;

—  сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

—  підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

—  брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

—  своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.

  Перелік забороненого.

Учням школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва категорично забороняється:

—    припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без попередження класного керівника;

—    порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

—    припускатися дій, у тому числі – у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників освітнього процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;

—    розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

—    виходити за межі шкільної території протягом навчального дня; 

—    на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником навчального закладу) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

—    використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час освітнього процесу, якщо цього не потребує зміст заняття або дозволено вчителем;

—    вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею;

—    використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних, у навчальному закладі та його території.

  Відповідальність за порушення.

Учні школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішнього розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва.

 Заохочення за успіхи.

1. Успіхи школярів, їхні  досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

2.    До учнів школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва можуть бути застосовані різні форми заохочень:

—    за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику;

—    за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо);

—    за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

—    за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі Малої академії наук, в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у закладі (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

—    за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, пам’ятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);

—    за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (3-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестату особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

—    за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

—    за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які сприяють  позитивному іміджеві навчального закладу, підвищенню його рейтингу на рівні району, регіону, Всеукраїнському та міжнародному рівнях – відзначення премією «Золотий олімп» відповідно до вікової категорії учня (на підставі рішення Ради школи, за підтримки адміністрації закладу та батьківської громадськості).;

—    учні, що виявляють протягом поточного навчального року обдарованість в одній із галузей духовного виробництва (культури, літературної творчості тощо) або науки, що підтверджується досягненнями відповідними рівня, рекомендуються до нагородження стипендією Київського міського голови «Обдарованість».

—    інші форми заохочень на підставі рішення Батьківської ради закладу (нагородження пам’ятними подарунками, окремими преміями тощо).

3. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

2.4.ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ (ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ)

 Права батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

—     брати участь у роботі органів державно-громадського самоврядування шкільного рівня (батьківському комітеті, Батьківській раді, Раді школи, конференції), інших рівнів – районного, міського, регіонального;

—     вносити пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у школі, організації освітнього процесу, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи, брати участь у їх реалізації на благодійних началах;

—     звертатися до педагогічних працівників навчального закладу в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

—     отримувати від навчального закладу кваліфіційної допомоги (інформаційної, консультативної та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його сім’ї;

—     вимагати дотримання в навчальному закладі громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи.

 Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва зобов’язані:

—     неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

—     знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів школи (Статуту, Правил внутрішнього розпорядку), сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;

—     постійно піклуватися про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, створювати оптимальні умови для його формування як особистості, для розвитку його індивідуальних здібностей;

—     забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами;

—     здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;

—     проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

—     систематично відвідувати навчальний заклад для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини виключно в індивідуальному порядку, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та школи.

Перелік забороненого.

Батькам (особам, що їх замінюють) забороняється:

—  ухилятися від виконання своїх обовязків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

—  перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати  розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

—  застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;

—  незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних операціях;

—  змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;

—  перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять (08:15-15:00) без дозволу чергового адміністратора, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);

—  з’ясовувати у приміщенні та на території школи будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;

—  перешкоджати своїми діями освітньому процесу в тому числі – відволікати вчителя від виконання своїх обов’язків для вирішення організаційних, господарчих питань, з’ясування непорозумінь тощо;

—  перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

—  палити у приміщенні школи, на її території, поряд з територією школи;

—  перебувати в осінньо-зимовий період у верхньому одязі в навчальних приміщеннях закладу.

  Відповідальність за порушення.

Батьки (особи, що їх замінюють), які припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

  Заохочення.

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня – за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті школи (за поданням Батьківської ради). Батьки, діти яких стали переможцями Всеукраїнських  олімпіад з базових дисциплін, інтелектуально-творчих конкурсів, Малої академії наук у ІІ-IV етапах або отримали атестат особливого зразку та нагороджені медаллю, заохочуються подякою голови Дарницької районної у місті Києві ради, Київського міського голови тощо, іншими формами відзнаки за поданням керівництва навчального закладу при погодженні Радою школи.

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

 • —           навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • —           індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • —           якісні освітні послуги;
 • —           справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • —           відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • —           свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • —           безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • —           повагу людської гідності;
 • —           захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • —           користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • —           доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • —           забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • —           трудову діяльність у позанавчальний час;
 • —           збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • —           особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • —           інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

3. Здобувачі освіти зобов’язані:

 • —           виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • —           поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • —           відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • —           дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

 • —           захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • —           звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • —           обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • —           брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • —           завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • —           брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • —           отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • —           виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • —           сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • —           поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • —           дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • —           формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • —           настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • —           формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • —           виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • —           дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку схвалені зборами трудового колективу.

Протокол № 1 від 30 серпня 2021 року

Директор школи                                                                          Галина МАРХАЙ

Голова ПК школи                                                                       Лілія ЗАЛИВАКА

Стратегія розвитку

Загрузчик Загрузка…
Логотип EAD Слишком долго?
Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Завантажити [75.00 KB]

Вступ

 

Загальноосвітній заклад школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва – це сучасний заклад освіти, який дає повну загальну середню освіту, задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особливість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, виховує патріота своєї держави.

Сильною стороною закладу є педагогічний колектив, який зростає кількістю і якістю, це пов’язано із збільшенням контингенту учнів, Мікрорайон розширюється за рахунок будівництва трьох нових мікрорайонів – метро Червоний хутір, вул. М. Хвильового і безпосередньо на містечку «Рембаза».

Гордістю школи і її сильною стороною є те, що в закладі на посаді вчителя працюють 9-ть випускників школи, щороку декілька випускників поступають в педагогічні вузи. Колектив поповнюється молодими кадрами, що дає впевненість у майбутньому закладу.

Проблемною стороною закладу є відносна віддаленість від центру столиці, а звідси і кадрове питання вирішується досить складно, статус закладу — вчимо всіх дітей, не відбираємо при вступі до закладу і звісно результати ЗНО та якість навчання теж різні. Школа на даний час переповнена, є проблема спортивного залу, технічного оснащення кабінетів фізики, хімії, біології, іноземних мов, є загроза навчання у другу зміну.

Новий Закон України про освіту та новий Державний стандарт початкової освіти (НУШ), базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Місія закладу, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами — є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі; створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні,  самореалізації.

Візія закладу. Бути колективом однодумців, який успішно вирішує завдання сьогодення, дотримуватися високого рівня ділової етики, працювати для того, щоб школа стала тим закладом, де почесно й престижно працювати, де кожен учитель може зробити успішну професійну кар’єру та підвищити педагогічну майстерність.

Основні принципи діяльності закладу. Діяльність школи базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації і передбачає:

 • самостійність закладу освіти у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці і партнерства, установлення довіри між учасниками педагогічної діяльності;
 • науковість та ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень;
 • збереження, передача, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти;
 • раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання;
 • забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров’я.

Наша школа є школою творчості та самовдосконалення учнів і вчителів, а також школою впевненості та співпраці з батьками.

 

 

Стратегія розвитку закладу

 

Мета стратегії розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи, як закладу, що надає якісну сучасну освіту, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

Стратегія розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовного багатства, фізично розвиненої, творчо мислячої конкурентоспроможної особистості-громадянина України.

Ми робили і будемо робити все для того, щоб випускники нашої школи були максимально здоровими – фізично і психологічно підготовленим до життя.

Будуємо освітній процес на основі педагогіки партнерства- якісної взаємодії в системі здобувачів освіти – педагоги – батьки здобувачів освіти.

Основними стратегічними завданнями закладу на 2021-2025 навчальні роки є:

 • формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей;
 • забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти;
 • формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей;
 • гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу;
 • надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж);
 • виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства;
 • розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг;
 • розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки;
 • прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
 • врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини;
 • створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання);
 • виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти;
 • збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу;
 • підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників;
 • забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

Підготовка Стратегії розвитку закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 217» м. Києва на 2021-2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України про освіту, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.

Сучасне суспільство перейшло до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стала інформаційною. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання для підвищення якості надання освітніх послуг. Обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя».

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готового до життя з самореалізацією компетенцій наданих під час здобуття освіти.

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Проєкти, з яких складається Стратегія розвитку закладу, допоможуть вирішити такі завдання:

 • управління закладом;
 • професійна майстерність педагогів;
 • обдарована дитина;
 • єдиний інформаційний простір;
 • інновації в новій українській школі;
 • громадське виховання у школі;
 • стоп булінг;
 • успішна адаптація першокласників до навчального процесу;
 • соціальна робота школи;
 • безпечне середовище;
 • кадрове забезпечення освітнього процесу;
 • організація методичної роботи в закладі відповідно вимогам нового Закону України про освіту;
 • створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;
 • організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг;
 • професійний розвиток педагогічних кадрів;
 • забезпечення та покращення матеріально-технічної бази;
 • забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.

Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

 • орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;
 • здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;
 • володіння іноземною мовою;
 • наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, та самостійно, з довідковою літературою;
 • високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку;
 • вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ;
 • готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;
 • формуванню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Освіта сьогодні — це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно-компетентнісно-орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його організації на результат — модель компетентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності.

 

Ми створюємо:

 • сприятливі умови для надання освітніх послуг (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, використання різних методик навчання);
 • оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);
 • тісну взаємодію з батьками здобувачів освіти, громадськістю.

Основними результатами Стратегії розвитку школи будуть удосконалення й модернізованізація освітнього середовища закладу, системні зміни, підвищення надання освітніх послуг. Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробляти пріоритетні напрямки роботи закладу на найближчі роки.

 

 

ПРОЄКТ «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ»

Мета проєкту:

 • створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;
 • здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності навчального закладу;
 • організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

 

Шляхи реалізації проєкту

Термін

Виконавці

1.                 

Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контролю-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог.

2021-2022

Адміністрація

2.                 

Проводити щорічний моніторинг освітніх змін, на основі результатів якого — прогнозувати тенденцій інноваційного розвитку школи

2021-2025

Адміністрація

3.                 

Заохочувати педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно- експериментальної та інноваційної діяльності

2021-2025

Адміністрація

4.                 

Організувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників

2021-2025

Адміністрація

5.                 

Проводити круглі столи, семінари, методичні ради

2021-2025

Адміністрація

6.                 

Співпрацювати з соціальними та психологічними службами

2021-2025

Заст.директора з вих. роботи

7.                 

Активно залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації екскурсій, поїздок

2021-2025

Вчителі

8.                 

Продовжувати співпрацю з ЗДО

2021-2025

Адміністрація

     

Очікувані результати:

 1. Ефективне управління закладом на основі проектно-цільового методу
 2. Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процесу
 3. Об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду
 4. Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:
 5. Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації

ПРОЄКТ «ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ»

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:

 • атестація педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (стаття 50);
 • сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на добровільних засадах виключно за власною ініціативою) (стаття 51);
 • створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога (стаття 59).

Мета: розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності; забезпечити умови для методичного забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу.

 

Шляхи реалізації проєкту

Термін

Виконавці

1.                 

Створити інформаційний Банк інноваційних педагогічних технологій

2021-2025, постійно оновлювати

Голови ШМО

2.                 

Проводити навчальні семінари, круглі столи, майстер — класи, педпрактики, тижні педагогічної майстерності, інтегровані дні, методичні декади, презентації творчих напрацювань, педради-дискусії

2021-2025

Адміністрація

3.                 

Проводити моніторинги:

-якості знань учнів

-рівня методичного удосконалення

-умов збереження психо-фізіологічного здоров’я

-використання Інтернет-ресурсів

2021-2025

Адміністрація

4.                 

Створити умови для формування професійних компетентностей педагога: інтелектуальна компетентність (наукові знання); психологічна компетентність; управлінська компетентність (базові вміння); мотиваційна компетентність; проєктна компетентність; методична компетентність

2021-2025

Адміністрація

5.                 

Оснащити навчальні кабінети комп’ютерною технікою (5-11 класи)

2021-2025, постійно

Адміністрація

6.                 

Реалізувати нові підходи щодо форм та методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу

2021-2025

Адміністрація

7.                 

Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів шляхом атестації та сертифікації

2021-2025, щорічно

Адміністрація

8.                 

Клопотати про нагородження кращих працівників школи з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат

2021-2025

Адміністрація

 

Очікувані результати:

 • підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи;
 • ріст педагогічної майстерності учителів;
 • підвищення методичної культури.

 

ПРОЄКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

Мета проєкту: визначити чітку систему організаційно-педагогічних та науково- практичних заходів пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей педагогічним колективом школи.

 

з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін

реалізації

Виконавець

1.             1

Проводити комплексні психолого-діагностичні дослідження особистісних рис учнів, цілеспрямовані на пошук обдарованих дітей у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньо- естетична, соціальна, моторна)

2021-2025

Педагогічний

колектив,

психолог

2.             3

Проводити:

-І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

-шкільні олімпіади серед учнів 2-4 класів з української мови, математики, англійської мови, природознавства та інших предметів;

-виховні заходи стимулюючого і розвиваючого змісту

2021-2025

Педагогічний

колектив

3.             4

Запровадити:

-систему соціальної підтримки (побудова партнерських взаємин «учитель-учень», консультування з питань соціальної адаптації);

-систему психологічних тренінгів для обдарованих дітей щодо зняття психологічної напруженості;

-систематичне оновлення Банку даних обдарованих дітей;

-співпрацю батьків та педагогів школи (анкетування батьків, індивідуальне та групове консультування); -систему роботи з медичної підтримки (обстеження фізіологічного розвитку, стану психічного здоров’я, консультування з питань здоров’язбережувального потенціалу);

-систему моніторингу розвитку обдарованої дитини (медико-фізіологічний, соціальний, психологічний, педагогічний);

-моніторинг досягнень і успіхів

2021-2025

Адміністрація,

педагогічний

колектив,

психолог,

соціальний

педагог,

медичний

працівник

4.             5

Залучати до участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах учнівської творчості, виставках, фестивалях, змаганнях, командних турнірах

2021-2025

Педагогічний

колектив

5.             6

Підвищувати рівень професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю, через різні форми методичної роботи

2021-2025

Адміністрація

6.             7

Інформувати всіх учасників освітнього процесу про хід та результативність участі учнів школи у різноманітних заходах

2021-2025

Адміністрація

7.             8

Поповнювати бібліотечні фонди школи сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних носіях) для роботи з обдарованою молоддю;

2021-2025

Адміністрація

Педагогічний

колектив

Бібліотекар

8.             1

Продовжити роботу гуртків, факультативів

2021-2025

Адміністрація

9.             1

Організовувати виставки творчих робіт учнів школи

2021-2025

Педагогічний

колектив

10.        1

Нагороджувати кращих учнів школи у номінаціях: «Учень року», «Учениця року», «Спортсмен року», «Спортивне відкриття року», «Мистецьке відкриття року», «Мистецьке обдарування року», на фестивалі в кінці навчального року «Сузір’я зірок»

2021-2025

Адміністрація

11.        1

Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайті

2021-2025, системно

Відповідальний за сайт

 

Очікувані результати:

 • всебічний розвиток та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей;
 • підвищення якості знань учнів.

 

ПРОЄКТ «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»

Мета проєкту: інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

 

з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін

реалізації

Виконавець

1.

Організувати доступ учнів школи та педагогічних працівників до інтернет ресурсів

2021-2025

Адміністрація

2.

Організувати колективні заняття та колективні перегляди з використанням сучасних медіа-матеріалів

2021-2025

Педагогічний

Колектив, інженер-електронік, вчитель інформатики

3.

Вести електронний каталог напрацювань педагогічного колективу (на уроках)

 

 

 

2021-2025

Голови М/О, заступники директора

4.

Створити умови для навчання працівників школи нових комп’ютерних технологій

2021-2025

Адміністрація

5.

Удосконалювати шкільний сайт і роботу з ним

2021-2025

Учителі

інформатики

6.

Впроваджування дистанційної освіти. Продовження удосконалення проведення дистанційного навчання

 

 

 

2021-2025

Адміністрація

Педагогічний

колектив

7.

Інформатизувати бібліотечну діяльність

2021-2025

Бібліотекар

8.

Оснащувати предметні кабінети інтерактивним устаткуванням (5-11 класи)

2021-2025

Адміністрація

 

Очікувані результати:

 • створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;
 • об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи;
 • створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;
 • оновлення наповнюваності шкільного сайту;
 • практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

 

ПРОЄКТ «ІННОВАЦІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

 

з/п

Шляхи реалізації проєкту

Термін

реалізації

Виконавець

1.                 2

Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату

2021-2025

Адміністрація

2.                 4

Опрацювати науково-методичну літературу з даної проблеми. Здійснити інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомити педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами)

2021-2025

Творча група «Інновації у новій українській школі»

3.                 5

Вивчати педагогічний досвід учителів школи, України

2021-2025, постійно

ШМО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

4.                 7

Освоювати нові педагогічні ідеї шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

—   засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

—   творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

—   участь у науково-практичних конференціях;

узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

—   розміщення власних розробок уроків та виховних заходів на освітніх платформах;

—   сертифікація педагогічних працівників;

самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

 

2021-2025

Заступники з НВР,

 Голови МО,

Творча група «Інновації у новій українській школі»

5.                 8

Узагальнювати досвід роботи членів творчої групи (розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій)

2021-2025

Заступник з НВР,

 Голови МО, Творча група «Інновації у новій українській школі»

6.                 9

Координувати супровід окремих інноваційних проєктів

2021-2025

Адміністрація

школи

7.                 1

Моніторинг якості інноваційної діяльності

2021-2025

Адміністрація

школи

         

 

Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;
 • відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;
 • ефективна організація науково — методичних структур колегіального управління (науково — методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);
 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;
 • створити у педагогічному колективі школи власну модель інноваційного розвитку.

 

 

Виховний аспект стратегії розвитку закладу

Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

 1. Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.
 2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
 3. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.
 4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.
 5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.
 6. Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

 1. Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики
 2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій;
 3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.
 4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.
 5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.
 6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу;
 7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

 

ПРОЄКТ «ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ»

Мета проєкту: виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

 

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Виконавці

1.

Проводити цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, законів Української держави: «Конституція України — основний Закон нашої держави»; «Держава і людина», «Громадянином бути зобов’язані»

2021-2025

Класні

керівники

2.

Поновлювати кутки національної символіки у класних кімнатах

2021-2025

Класні керівники

3.

Продовжити роботу органів учнівського самоврядування в школі. Забезпечити участь УП у роботі районного та міського учнівських парламентів

2021-2025

УП, педагог

організатор

4.

3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення свої національної єдності, утвердження національної гідності проводити виховні години на патріотичну тематику

2021-2025

Заст. з вих. роб., класні

керівники

5.

Проводити зустріч учнівської молоді з воїнами АТО та учасниками національно — визвольних рухів;

2021-2025

Заст. з вих. роб., класні

керівники

6.

Провести:

-екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями;

—  екскурсії у музеї міста;

—  зустрічі з поетами та письменниками рідного краю;

2021-2025

Класні керівники

7.

Відзначати свята національного календаря: до Днів «української писемності», «рідної мови»; «міжнародного дня толерантності»; «пам’яті жертв голодомору»; «збройних сил України»; «пам’яті героїв Круг»; «Злуки» та пам’яті « Революції Гідності».

2021-2025

Заст. з вих. роб., класні

керівники

8.

Відзначати ювілейні дати визначних людей України та світу, проводити про них бесіди, уроки, випускати стіннівки

2021-2025, постійно

Заст. з вих. роб., класні

керівники УП

9.

Проводити:

-конкурси малюнків, стіннівок; -конкурси тематичних композицій; -фестивалі української пісні; -фестиваль колядок;

-конкурс гаївок.

2021-2025

Заст. з вих. роб., класні

керівники, УП

10.

Взяти участь у районних та міських конкурсах

 

2021-2025

Учні 9-11 класів.

11.

Робота шкільного музею історії школи

2021-2025

Рада музею

 

Очікувані результати:

 • сформована національна свідомість у школярів, розуміння належності до рідної землі, народу;
 • визнання дітьми духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини;
 • почуття патріотизму, відданості в служінні Вітчизні;
 • сформована соціально активна особистість на основі таких соціальних умінь як готовність взяти на себе відповідальність, здатність до співпраці в громадянському суспільстві, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей.

 

ПРОЄКТ «СТОП БУЛІНГ» на 2021-2025 роки

 

Мета проєкту: координування зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед учнів школи; Організація профілактичної роботи на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень; Продовження роботи психологічної служби: головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі школярам та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх.

 

 

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Відповіда

льний

1.

Створити базу інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

 

 

2021

Психолог школи, соціальний педагог

2.

Діагностувати рівень напруги, тривожності в учнівських колективах:

-проводити спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

—   анкетувати учасників освітнього процесу;

-провести психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

-провести соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

—   визначення рівня тривоги та депресії учнів.

2021-2025, постійно

Класні керівники, практичний психолог школи

3.

Обговорити питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах

Вересень

2021 за потребою

Директор школи

4.

Провести засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

2021

Заступник директора з ВР

5.

Скласти план порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?»

2021-2022

Психолог школи

6.

Контролювати стан попередження випадків булінгу

постійно

Директор школи

7.

Провести круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

2021

Психолог школи

8.

Відпрацювати теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

2021-2025

Класні керівники, учителі літератури, історії

9.

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

Згідно плану

Класні керівники , учитель правознавства, практичний психолог школи

10.

Залучити учнів до участі в проєкті «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг»

2021-2022

Педагог- організаторУП

11.

Випуск Листівок, колажів, бюлетенів антибулінгового спрямування

2021-2024

Педагог- організаторУП

12.

Провести діагностику стану психологічного клімату класів

2021-2022

Психолог школи

13.

Надавати консультації учасникам освітнього процесу

постійно

Психолог школи

14.

Проводити тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

постійно

Класні керівники та класоводи

15.

Провести тренінг для батьків «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті?»

2021

Психолог школи

Вчитель

інформатики

 

Очікувані результати:

 • створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;
 • допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;
 • навченість дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);
 • створення безпечного толерантного середовища.

 

ПРОЄКТ «УСПІШНА АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»

Мета проєкту: створення сприятливого розвивального середовища в період адаптації першокласників.

Формування в першокласників характеристик психологічно здорової особистості:

 • прийняття себе, своїх позитивних якостей і недоліків;
 • пізнання власної цінності й унікальності, своїх здібностей й можливостей;
 • прийняття інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини;
 • добре розвинутої рефлексії, уміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки;
 • стресостійкість, уміння знаходити власні ресурси в скрутному становищі.

 

 

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Виконавці

 

1.

Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямовану на визначення шкільної готовності дитини.

2021-2025, щороку

Шкільний

психолог

 

2.

Проводити моніторингову діяльність: відстеження рівня мотивації до навчання; спостереження за рівнем тривожності, рівнем згуртованості класного колективу

2021-2025, щороку, постійно

Шкільний

психолог,

класні

керівники 1-4 класів

 

3.

Провести уроки-тренінги по згуртованості

2021-2025, постійно

Шкільний

психолог

 

4.

Надавати групові консультації вчителям перших класів та батькам учнів

2021-2025, постійно

Шкільний

психолог

 

5.

Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямованої на виявлення групи школярів, що зазнають труднощі в шкільному навчанні, спілкуванні з педагогами і однолітками.

2021-2025, постійно

Шкільний

психолог,

Соціальний

педагог

 

6.

Організувати надання педагогічної допомоги дітям, що мають труднощі в навчанні і в поведінці, з урахуванням даних психодіагностики.

2021-2025, постійно

Шкільний

психолог

7.

Організувати групову розвиваючу роботу з дітьми, що спрямована на підвищення рівня їх шкільної готовності, соціально-психологічної адаптації в новій системі взаємин.

2021-2025

Шкільний

психолог

8.

Проводити консультативну і просвітницьку роботи з батьками першокласників, спрямовані на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, методикою спілкування і допомоги учням.

постійно

Шкільний психолог,

соціальний педагог, Класні кер. 1-4 класів

9.

Формувати модель поведінки, соціальних і пізнавальних спонукань до навчання.

2021-2025

Шкільний

психолог

10.

Формувати психічні якості, що забезпечують успішну адаптацію першокласників.

2021-2025

Шкільний

психолог

11.

Проводити діагностики щодо рівня адаптації.

2021-2025

Шкільний

психолог

           

 

Очікувані результати:

 • Налагоджування комфортних умов у навчальному колективі;
 • Успішна адаптація першокласників до навчальних умов;
 • Сформовані навички та уміння першокласників.

 

ПРОЄКТ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА ШКОЛИ»

Мета проєкту: Створення сприятливих соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів, надання комплексної соціальної допомоги.

 

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Виконавець

1.

Виявити учнів соціально незахищених категорій, а саме: — дітей-сиріт; — дітей, які позбавлені батьківського піклування; — дітей- напівсиріт; — дітей з неповних сімей; — дітей з багатодітних сімей; — дітей інвалідів; — дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; — дітей з малозабезпечених сімей; — дітей переселенців, біженців із зони АТО. Проведення соціальної паспортизації учнів, навчальних груп, сімей «групи ризику»

2021-2025

Соціальний педагог,

 класні керівники

2.

Визначити рівень тривожності учнів, які потребують особливої уваги

2021

Соціальний педагог, практичний

 психолог

3.

Визначати індивідуальний рівень толерантності учнів 1-4 класів

2021-2025

Соціальний педагог, практичний психолог

4.

Проводити профілактичні бесіди з учнями схильними до правопорушень

2021-2025

Соціальний педагог

5.

Проводити зустрічі з працівниками ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛЮНІД» з проблеми попередження поширеності ВІЛ/СНІДу, наркоманії

2023

Соціальний педагог, практичний психолог,

адміністрація

6.

Підготовити та провести просвітницькі лекції для педагогів:

Толерантність — риса сучасної людини. Конфлікт. Шляхи виходу з конфліктних ситуацій.

Шляхи успішної адаптації учнів.

Стилі педагогічного спілкування

2022-2023

Соціальний педагог, практичний психолог

7.

Підготувати та провести просвітницькі лекції «Вплив родинного виховання на здоров’я дитини»

2023

Соціальний педагог, практичний психолог

8.

Провести профілактичні заняття для учнів та батьків (бесіди, відеолекторії, тренінги)

2021-2025

Соціальний педагог, практичний психолог

9.

Провести індивідуальні бесіди з учнями пільгових категорій «Проведення позаурочного часу, участь в роботі гуртків, факультативів»

2021-2025

Соціальний педагог, практичний психолог

10.

Провести виховні години «Ми різні, і ми — рівні!»

2024

Соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники

11.

Провести тренінги для саморозвитку особистості підлітка

2021-2025

Соціальний педагог,

практичний психолог

12.

Залучати представників національної поліції для роз’яснення учням їх прав та обов’язків учням

2021-2025

Адміністрація

13.

Провести анкетування спрямоване на виявлення в дітей схильності до девіантної поведінки

2021-2025

Соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники

14.

Організувати «Школу лідерства» для старшокласників

2025

Соціальний педагог, практичний психолог

15.

Організувати тренінги для батьків на соціальну тематику.

2025

Соціальний педагог,

практичний психолог

 

Очікуваний результат:

 • Своєчасна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем.
 • Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі форм і методів сімейного виховання.
 • Формування у молоді моральних якостей.
 • Удосконалення системи взаємодії сім’ї та школи.
 • Правова грамотність та психолого-педагогічна компетентність учнів, вчителів та батьків.
 • Створення системи допомоги у формуванні морального способу життя, попередження негативних проявів у дітей та підлітків.

 

ПРОЄКТ «БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»

Мета проєкту: створення безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу;

 • навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки.

 

Шляхи реалізації

Термін

Виконавці

1.

Проводити з учнями інструктажів з безпеки життєдіяльності

2021-2025

Педколектив

2.

Проводити інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, вступного інструктажу з новопризначеними працівниками:

2021-2025, постійно

Директор

3.

Організувати та проводити обов’язковий плановий медогляд працівників та учнів

2021-2025

Директор,

медсестра

4.

Організувати безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режим

2021-2025

Директор,

завкабінетами

5.

Проводити профілактичні заходи з попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу

2021-2025

Класні керівники

6.

Проводити спеціальні лекції, батьківські збори, конференції, семінари, тренінги, круглі столи, спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту та медичними працівниками

2021-2025

Адміністрація

7.

Щорічно проводити Тижні безпеки життєдіяльності та День Цивільного Захисту

2021-2025

Адміністрація

8.

Залучати батьків та громаду до інформаційно- просвітницького забезпечення щодо безпечного, комфортного середовища усіх учасників освітнього процесу

2021-2025

Адміністрація

9.

Висвітлювати заходи щодо створення безпечного, комфортного середовища на веб-сайті школи.

2021-2025

Відповідальна за сайт

 

Очікувані результати:

 • Забезпечення безпечного освітнього середовища.

 

ПРОЄКТ «КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НА 2021-2025 РОКИ»

Мета проєкту: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в громаді.

Завдання проєкту:

 • сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;
 • забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;
 • створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;
 • сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

 

 

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проєкту

1

За результатами діяльності представляти педпрацівників до нагородження відповідними заохочувальними преміями

2021-2025 роки

Адміністрація школи

 

2

Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжатестаційний період

2021-2025 роки

Адміністрація школи

 

3

Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

2021-2025 роки

Адміністрація школи

 

4

Здійснювати передплату періодичних та фахових видань

2021-2025 роки

Засновник

 

5

Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи

До 2023 року

Адміністрація школи

 

6

Визначити на період до 2024 року потреби в педагогічних працівниках

2022

Адміністрація школи

 

7

Забезпечити виплату винагород учителям, учні яких зайняли призові місці на ІІІ, ІУ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, у конкурсах-захистах за програмою МАНу, у спортивних змаганнях, фестивалях тощо

2021-2025 роки

Адміністрація школи

 

Методичні заходи на реалізацію проєкту

9

Круглий стіл «Професійна етика вчителя»

2021-2022 н.р.

ЗНВР.

 

10

Семінар «Імідж сучасного вчителя»

2022-2023 н.р.

ЗНВР.

 

11

Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів»

2022-2023 н.р.

ЗНВР

 

 

Очікувані результати:

 • стабілізація кадрового складу закладу освіти;
 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
 • моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;
 • підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального статусу вчителя.

 

Матеріально-технічна складова

          Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється за кошти Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності. Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів, надання платних послуг у відповідності до чинного законодавства.

          Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Стратегії розвитку закладу здійснюється на підставі замовлення батьків за для:

 • поліпшення умов експлуатації та утримання будівлі закладу освіти;
 • виконання капітальних та поточних ремонтів за новітніми технологіями, які передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;
 • забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технологічних вимог безпечних умов для навчання та життєдіяльності в закладі освіти;
 • забезпечення закладу освіти сучасними меблями, компьютерною технікою, корекційно-розвивальним обладнанням відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу.

Очікувані результати:

 • оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти;
 • створення сприятливих умов для організації освітнього процесу.

 

№ з/п

Зміст роботи

2021

2022

2023

2024

2025

Відповідальні

 

1.

Проведення технічного аналізу стану приміщень школи

+

+

+

+

+

Директор,

заступник директора з АГЧ

2.

Проведення поточного ремонту: 

— навчальних кабінетів, 

— спортивного залу, 

— харчоблоку (кімната для обслуговуючого персоналу)

— допоміжних приміщень,

— туалетів,

— сходових клітин;

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Директор,

заступник директора з АГЧ

3.

Благоустрій шкільного подвір’я: поточний ремонт допоміжних приміщень, фарбування вуличного спортивного нестандартного обладнання, дитячого майданчика, улаштування клумб

+

+

+

+

+

Директор,

заступник директора з АГЧ

4.

Проведення  ревізії та реконструкції освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів)

+

+

+

+

+

Директор, заступник директора з АГЧ

5.

Проведення капітального ремонту:

— даху школи;

— утеплення фасаду школи

 

+

+

+

 

 

+

+

Директор

6.

Проведення інвентаризації шкільного майна

+

+

+

+

+

заступник директора з АГЧ

7.

Придбання:

— шкільні меблі;

— мультимедійний комплекс;

— комп’ютерна техніка

— дидактичний матеріал для НУШ;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Директор

8.

Придбання обладнання та меблів для харчоблоку:

— тістомісильна машина,

— комплект меблів (стіл+стільці);

— пароконвектор для приготування їжі;

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

 

Директор,

заступник директора з АГЧ

9.

Здійснення ремонту комп’ютерної техніки

+

+

+

+

+

Директор

10.

Придбання спортивного інвентарю

+

+

+

+

+

Директор

11.

Забезпечення необхідними засобами  для прибирання (халати, дезинфікуючі та миючі засоби)

+

+

+

+

+

Директор

12.

Забезпечення прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра тощо)

+

+

+

+

+

Директор

13.

Забезпечення медикаментами та канцтоварами

+

+

+

+

+

Директор

14.

Забезпечення дотримання техніки безпеки і протипожежної безпеки учасниками освітнього процесу (створення безпечного середовища

+

+

+

+

+

Директор,

відповідальний з пожежної безпеки

 

Проблеми, які ставить перед собою педагогічний колектив

 1. Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей.
 2. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.
 3. Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі « здобувачі освіти – батьки, здобувачі освіти – педагоги» з метою підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та європейського вибору.

Наші сильні сторони

 1. Можемо впливати на формування здорового партнерського освітнього середовища;
 2. 9 випускників працюють в школі.
 3. Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання.
 4. Вміння зацікавити вихованців багатствами національної і світової культури, примноження духовних цінностей рідного краю.

Слабкі сторони

 1. Організація системи роботи спрямовану на якість знань учнів, удосконалити систему оцінювання.
 2. Дотримуватися єдиних вимог критеріїв оцінювання з предметів;
 3. Цифрова обізнаність вчителів;
 4. Недостатня укомплектованість технічними засобами навчання;
 5. Плинність кадрів;

 

Можливості

 1. Дистанційне навчання – як можливість вдосконалення ІКТ;
 2. Залучення спонсорів до співпраці;
 3. Співпраця з батьками.

Очікувані результати реалізації заходів Стратегії

          Основними очікуваними результатами вирішення завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників освітнього процесу;
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів (прогнозовано на 20%);
 • укомплектування закладу педагогічними кадрами (запрошення випускників школи, що закінчують педагогічні вузи);
 • розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;
 • формування в учнів навичок ефективного спілкування;
 • посилення оздоровчої спрямованості освітнього процесу на засадах
 • олімпізму;
 • створення безпечного толерантного шкільного середовища;
 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти;
 • удосконалення мотиваційного середовища дитини;
 • запровадження гурткової роботи у школі;
 • удосконалення системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проходження
 • сертифікації;
 • здійснення комп’ютеризації освітнього процесу (придбати в міні-кабінети іноземних мов плазмові телевізори та мультимедійний комплекс в кабінет української мови № 45);
 • залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою розвитку закладу освіти.