Загрузчик Загрузка…
Логотип EAD Слишком долго?
Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Завантажити [188.94 KB]

ЗМІСТ

 1. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ:
  1. Загальні положення.
  1. Порядок прийняття та звільнення працівників.
  1. Основні обов’язки працівників.
  1. Основні обов’язки адміністрації.
  1. Робочий час та його виконання.
  1. Заохочення та успіхи в роботі.
  1. Стягнення за порушення трудової дисципліни.
 2. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ ТА БАТЬКІВ ШКОЛИ:
  1. Загальні положення.
  1. Вихідні положення.
  1. Правила внутрішнього розпорядку для учнів.
 3. Права учнів.
 4. Обов’язки учнів.
 5. Перелік забороненого.
 6. Відповідальність за порушення.
 7. Заохочення за успіхи.
  1. Правила внутрішнього розпорядку для батьків учнів (осіб, що їх замінюють).
 8. Права батьків (осіб, що їх замінюють).
 9. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).
 10. Перелік забороненого.
 11. Відповідальність за порушення.
 12. Заохочення.
 1. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України, Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці.
 2. Дисципліна базується на свідомому і сумлінному виконанні учасників освітнього процесу, учнями своїх обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці навчально-виховного процесу. Виконавча дисципліна забезпечується методами переконання , роз’яснення та заохочення до сумлінної праці. До порушників  дисципліни (вчителів, учнів) застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
 3. Правила погоджені  з профспілковим комітетом, , затверджені колегіальним органом  управління закладу школи, педагогічною радою.
 4. Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку  для учасників освітнього процесу вирішує адміністрація школи в межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом школи,  — вищим колегіальним органом громадського самоуправління – загальні збори.

1.2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору, згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, підкоряючись внутрішньому трудовому розпорядку, а школа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати безпечні умови праці.

 1. Укладаючи трудовий договір, він зобов’язаний пред’явити паспорт і трудову книжку.
 2. Оформляє особову справу в 2-х примірниках, в яких повинно бути:
 3. заява;
 4. лист обліку кадрів;
 5. автобіографія;
 6. копія диплому;
 7. копія свідоцтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу —  на іншому);
 8. копію ідентифікаційного коду;
 9. копія паспорта;
 10. особова медична книжка із записом про допущення до роботи з дітьми.
 11. Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу.
 12.  Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу та санітарну книжку.
 13. Адміністрація зобов’язана:
 14. познайомити працівника з наказом, у якому назва посади відповідає ЕТКС робіт та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;

пояснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

 • ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку;
 • провести інструктаж з техніки безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.
 • При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.
 • Переведення на іншу роботу, в тому числі і тимчасову, здійснюється тільки з письмової згоди працівника. У випадках виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного працівника з однієї ділянки роботи на іншу із збереженням тарифної ставки і встановлених об’ємів роботи.
 • Розірвання трудового договору з ініціативи директора школи допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Посеред року може бути звільнений працівник у зв’язку із скороченням обсягу роботи, або змінами фінансування, якщо він працював на госпрозрахунковій основі. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

1.3. ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Працівники школи зобов’язані:
  1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності до ст. 51 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний режим, Закон України “Про загальну середню освіту”, і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи;
  1. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
  1. Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати у учнів бережне ставлення до шкільного майна;
  1. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території школи;
  1. Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.
 2. Основні функціональні обов’язки заступників директора, вчителів, класних керівників та класоводів, викладача «захист України», завідуючих майстернями, завідуючої бібліотекою, лаборантів, секретаря школи, технічного персоналу затверджуються наказом директора школи.
  1. Коло обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, визначається, крім цих Правил, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад України, посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.
  1. Заступник директора школи з господарської роботи по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.
 3. Обов’язки вчителів:
  1. Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.
  1. Учителі, вихователі з’являються у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку.
  1. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився. Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення в навчальну частину, черговому адміністратору.
  1. Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.
  1. Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно- гігієнічного режиму ніколи.
  1. Після закінчення уроків вчитель супроводжує у роздягальню той клас, в якому він вів останній урок.
  1. Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.
  1. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.
  1. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах — відповідальний учитель.
  1. Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник (3—11 кл.).
  1. Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник учня (3 — 11 кл.).
  1. Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі — обов’язок кожного вчителя.
  1. Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.
  1. Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
  1. Учитель повинен на вимогу навчальної частини або голови методичного об’єднання , вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
  1. Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у власному журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться. Учитель супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів, прибирання столів.
  1. Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи.
  1. Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і

щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями- предметниками.

 • Класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять соціальному педагогу школи.
  • Класні керівники 1-4 класів ведуть контроль за заповненням табелів на харчування.
  • Вчителі повинні слідкувати за економією електроенергії та водопостачання.
 • Обов’язки чергових вчителів:
  • Відповідальний черговий по школі приходить за ЗО хвилин до початку занять.
  • Відповідальний черговий перевіряє наявність чергових по поверхах (вчителів і учнів) і організовує заміну відсутніх.
  • Відповідальний черговий адміністратор регіструє в окремому журналі своє чергування і занотовує в нього всі події дня.
  • Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять.
  • Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.
  • Після закінчення чергування відповідальний черговий передає школу черговому адміністратору.
  • Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил

внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог, правил поведінки для учнів.

 1. Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобов’язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок зміни.

1.4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Адміністрація школи зобов’язана:

 1. Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту , Положення про загальноосвітню школу України і Правил внутрішнього розпорядку в школі.
 2. Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.
 3. Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.
 4. Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.
 5. Всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну.
 6. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.
 7. Забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітників і учнів.
 8. Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.
 9. Організовувати гаряче харчування учнів.
 10. Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.
 11. Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціально! інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.
 12. Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.
 13. Захищати професіональну честь і гідність працівників школи, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.
 14. Адміністрація школи виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

1.5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 1. Робочий час вчителів — час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими планами виховної та методичної роботи.
 2. Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності — час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів тощо.
 3. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93р. N102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу У1, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.
 4. У школі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 5. Між уроками встановлюються перерви.
 6. Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим директором школи на І і II півріччя.
 7. Додаткові, індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим заступником директора школи з навчально-виховної роботи.
 8. Різного роду збори проводяться за планом робочого тижня, затвердженого

директором, у визначені дні і години. Визначити день проведення нарад і зборів понеділок.                         

 • Вся робота школи повинна закінчуватись не пізніше 22 годин вечора.
 • Адміністрація школи повинна організовувати облік виходу співробітників на роботу і закінчення їх роботи.
 • Адміністрація школи встановлює навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з урахуванням рекомендацій шкільних МО , а також дотримання принципів:
 • наступності у викладанні предметів у класах;
 • збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;
 • забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;
 • встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.
 • Розклад уроків затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і санітарно-гігієнічним вимогам.
 • Праця навчально-допоміжного, молодшого обслуговуючого персоналу визначається графіком, який затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом.

Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під підпис.

 1. Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі.

Графік чергування на І та II півріччя затверджує директор школи, узгодивши його з профспілковим комітетом.

Графік вивішується в учительській.

 1. Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул в слідуючих межах:
 2. з навантаженням  до 9 год. — з 9.00 до 11.00 год.;
 3. з навантаженням до 18 год. — з 9.00 до 12.00 год.;
 4. з навантаженням до 28 год. — з 9.00 до 13.30 год.
 5. Адміністрація школи за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників школи. Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул.

Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності постійної заміни з предмета.

 1. Вчителям і іншим працівникам школи не дозволяється:
 2. змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;
 3. проводити заміну уроків без відома адміністрації школи;
 4. продовжувати чи скорочувати продовженість уроків і перерв між ними.
 5. Забороняється:
 6. відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;
 7. відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;
 8. входити в клас після початку уроку для різних об’яв та інформацій.

Вхід у клас після початку уроку дозволяється у особливих випадках лише директору чи його заступникам;

 • знаходитись у школі стороннім особам під час навчального процесу.

1.6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

1. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обґрунтовується реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння.

 1. За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально- виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:
 2. оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
 3. оголошення подяки;
 4. премія;
 5. нагородження Почесною грамотою;
 6. нагородження цінним подарунком;
 7. ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.
 8. Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору школи. При цьому також враховується думка відповідного МО.
 9. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово- побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).
 10. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.
 11. При заохоченні працівників школи дотримується принцип гласності.
 12. Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом розробляє Положення преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

1.7. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни — це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

 1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з засобів стягнення:
 2. догана;
 3. звільнення.
 4. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про школу чи посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.
 5. Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи адміністрації школи, якщо працівник:
 6. зробив прогул без поважних причин;
 7. з’явився на роботі в нетверезому стані.
 8. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.
 9. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи. Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового колективу.
 10. До працівників, вибраних в склад профспілкового комітету школи, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.

1.7.Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету ніколи, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

1.8.До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.

1.9.Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місяця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці). Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після здійснення проступку.

1.10. Стягнення оголошується в наказі по школі і повідомляється працівнику під підпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється розписатися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

 • ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ ТА БАТЬКІВ ШКОЛИ

2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Дані Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва є організаційно-правовим документом, упорядковуючим відносини суб’єктів освітнього та трудового процесів у закладі, життєдіяльність якого регламентується  законодавством, що діє у сфері загальної середньої освіти  України.

2. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів комунальної установи освіти – Статуту навчального закладу, –  якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників освітнього процесу – учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників – директора та його заступників), інших працівників школи, якими визначаються відносини учасників трудового процесу –  керівників установи (директора, заступників директора), педагогів, інших працівників навчального закладу.

3. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва вступають у дію і вважаються чинними по факту затвердження їх загальними зборами колективу (конференцією) до прийняття нового документу, розробленого і затвердженого у встановленому порядку. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва є обов’язковими для виконання, поширюються на всіх працівників установи, незалежно від посади, рівня освіти та професійної підготовки, кваліфікаційної категорії та навантаження, належності до професійної спілки тощо, поширюються на всіх учнів 1-11-х класів навчального закладу, на всіх батьків (осіб, що їх замінюють), діти яких є учнями даного закладу.

4. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва поділяються на групи, що в сукупності складають цілісну структуру. Кожна складова триєдиної структури спрямована на конкретний об’єкт-суб’єкт колективних відносин в школі, враховує його специфіку, роль і функцію в системі життєдіяльності закладу: Правила внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку для учнів, Правила внутрішнього розпорядку для батьків (осіб, що їх замінюють). Кожна група правил поширюється на відповідні категорії суб’єктів, апелюючи, в свою чергу, до відповідної групи нормативно-правових документів, що входять до законодавчої бази державної системи загальної середньої освіти.

2.2. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва спираються на поняття усвідомленої дисципліни та відповідальності, поняття організованої взаємодії і організаційної культури, що складають підґрунтя для сумісної успішної діяльності членів шкільного колективу і є необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу та організації праці у навчальному закладі.

2. Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем з боку учнів та працівників школи, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації навчального закладу за підтримки органів державно-громадського самоврядування школи, первинних профспілкових організацій. До порушників дисципліни відповідно до заподіяного застосовуються заходи громадського та адміністративного впливу, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, згідно з чинним законодавством України.

3. Внутрішні організаційні процеси в закладі, дотримання порядку в ньому регламентуються поняттям режиму роботи, що встановлюється спеціальним наказом керівника установи на 01 вересня кожного навчального року, який приймає рішення, виходячи з діючих нормативів та інструктивних вимог, з урахуванням змісту робочого навчального плану школи на рік, фактичного ресурсного забезпечення навчального закладу на початок навчального року, на підставі постанови Ради школи. Режим роботи закладу протягом навчального року може бути змінений за наявності об’єктивних на то причин та обставин, про що видається  спеціальний наказ керівника за  погодженням  Радою навчального закладу.

4. Школа І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва працює в одну зміну. Початок робочого дня у закладі о 8:30, що враховується при встановленні режиму роботи школи на початок кожного навчального року. Початок робочого дня для окремих категорій працівників може не співпадати із встановленим по школі, що відбивається у відповідних організаційних документах закладу (в графіках роботи, в розкладах занять тощо). Виняток становлять працівники, у тому числі – педагогічні, що залучаються до чергування по школі на початок навчального дня. Кінець робочого дня для працівника визначається його  навантаженням, що відбивається у відповідних організаційних, організаційно-правових документах школи, що регламентують порядок її життєдіяльності.

5.   Початок навчального дня, що складає частину робочого дня, не є статичним, визначається, першочергово виходячи з діючих вимог щодо гранично припустимого навантаження для школярів різних вікових категорій, щодо термінів перерв для учнів протягом навчального дня тощо. Початок навчального дня встановлюється не пізніше за годину від початку робочого дня, відбивається у розкладі дзвоників, що затверджується керівником установи за попереднім узгодженням режиму роботи закладу з радою школи. Кінець  навчального дня для  учня відповідної вікової категорії визначається його  навантаженням, що відбивається у розкладах занять, у тому числі – в позаурочний час.

6.  Дотримання режиму роботи школи є обов’язковим для всіх членів шкільного колективу, перш за все — для всіх категорій працівників та учнів. Батьки учнів (особи, що їх замінюють) повинні  бути обізнані щодо режиму роботи школи, вимагати його дотримання з боку  дітей, педагогів, інших працівників загальноосвітньої установи.

2.3. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ ШКОЛИ

 Права учнів.

Учні школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва мають право:

—    на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

—    на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладі освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т.ін.;

—    на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час освітньогопроцесу, у тому числі – в позаурочний період;

—    на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

—    на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

—    на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами навчального закладу;

—    на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів самоврядування навчального закладу.

  Обов’язки учнів.

Учні школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва зобов’язані:

—  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу;

—  дотримуватись режиму роботи школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по школі та класі;

—     приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку  навчального заняття;

—  дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

—  дотримуватися ділового стилю одягу, не знаходитись у верхньому одязі;

—  використовувати для занять у спортивній залі тільки спортивний одяг (спортивну форму) та спортивне взуття;

—  сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

—  підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

—  брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

—  своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.

  Перелік забороненого.

Учням школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва категорично забороняється:

—    припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без попередження класного керівника;

—    порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

—    припускатися дій, у тому числі – у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників освітнього процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;

—    розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

—    виходити за межі шкільної території протягом навчального дня; 

—    на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником навчального закладу) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

—    використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час освітнього процесу, якщо цього не потребує зміст заняття або дозволено вчителем;

—    вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею;

—    використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних, у навчальному закладі та його території.

  Відповідальність за порушення.

Учні школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішнього розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва.

 Заохочення за успіхи.

1. Успіхи школярів, їхні  досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

2.    До учнів школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва можуть бути застосовані різні форми заохочень:

—    за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику;

—    за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо);

—    за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

—    за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі Малої академії наук, в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у закладі (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

—    за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, пам’ятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);

—    за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (3-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестату особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

—    за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

—    за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які сприяють  позитивному іміджеві навчального закладу, підвищенню його рейтингу на рівні району, регіону, Всеукраїнському та міжнародному рівнях – відзначення премією «Золотий олімп» відповідно до вікової категорії учня (на підставі рішення Ради школи, за підтримки адміністрації закладу та батьківської громадськості).;

—    учні, що виявляють протягом поточного навчального року обдарованість в одній із галузей духовного виробництва (культури, літературної творчості тощо) або науки, що підтверджується досягненнями відповідними рівня, рекомендуються до нагородження стипендією Київського міського голови «Обдарованість».

—    інші форми заохочень на підставі рішення Батьківської ради закладу (нагородження пам’ятними подарунками, окремими преміями тощо).

3. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

2.4.ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ (ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ)

 Права батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

—     брати участь у роботі органів державно-громадського самоврядування шкільного рівня (батьківському комітеті, Батьківській раді, Раді школи, конференції), інших рівнів – районного, міського, регіонального;

—     вносити пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у школі, організації освітнього процесу, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи, брати участь у їх реалізації на благодійних началах;

—     звертатися до педагогічних працівників навчального закладу в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

—     отримувати від навчального закладу кваліфіційної допомоги (інформаційної, консультативної та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його сім’ї;

—     вимагати дотримання в навчальному закладі громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи.

 Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва зобов’язані:

—     неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

—     знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів школи (Статуту, Правил внутрішнього розпорядку), сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;

—     постійно піклуватися про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, створювати оптимальні умови для його формування як особистості, для розвитку його індивідуальних здібностей;

—     забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами;

—     здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;

—     проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

—     систематично відвідувати навчальний заклад для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини виключно в індивідуальному порядку, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та школи.

Перелік забороненого.

Батькам (особам, що їх замінюють) забороняється:

—  ухилятися від виконання своїх обовязків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

—  перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати  розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

—  застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;

—  незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних операціях;

—  змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;

—  перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять (08:15-15:00) без дозволу чергового адміністратора, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);

—  з’ясовувати у приміщенні та на території школи будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;

—  перешкоджати своїми діями освітньому процесу в тому числі – відволікати вчителя від виконання своїх обов’язків для вирішення організаційних, господарчих питань, з’ясування непорозумінь тощо;

—  перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

—  палити у приміщенні школи, на її території, поряд з територією школи;

—  перебувати в осінньо-зимовий період у верхньому одязі в навчальних приміщеннях закладу.

  Відповідальність за порушення.

Батьки (особи, що їх замінюють), які припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

  Заохочення.

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня – за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті школи (за поданням Батьківської ради). Батьки, діти яких стали переможцями Всеукраїнських  олімпіад з базових дисциплін, інтелектуально-творчих конкурсів, Малої академії наук у ІІ-IV етапах або отримали атестат особливого зразку та нагороджені медаллю, заохочуються подякою голови Дарницької районної у місті Києві ради, Київського міського голови тощо, іншими формами відзнаки за поданням керівництва навчального закладу при погодженні Радою школи.

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на:

 • —           навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • —           індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • —           якісні освітні послуги;
 • —           справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • —           відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • —           свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • —           безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • —           повагу людської гідності;
 • —           захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • —           користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • —           доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • —           забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • —           трудову діяльність у позанавчальний час;
 • —           збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • —           особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • —           інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

3. Здобувачі освіти зобов’язані:

 • —           виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • —           поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • —           відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • —           дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

 • —           захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • —           звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • —           обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • —           брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • —           завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • —           брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • —           отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • —           виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • —           сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • —           поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • —           дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • —           формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • —           настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • —           формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • —           виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • —           дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку схвалені зборами трудового колективу.

Протокол № 1 від 30 серпня 2021 року

Директор школи                                                                          Галина МАРХАЙ

Голова ПК школи                                                                       Лілія ЗАЛИВАКА