ДО УВАГИ ВСІХ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ!!!

Особливості організації освітнього процесу
в школі І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва
при червоному рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19

(11.01.2021р.-22.01.2021р.)

1. Освітні програми
Не потрібно розробляти та затверджувати окремі освітні та навчальні
програми із навчальних предметів (інтегрованих курсів).
Потрібно забезпечити виконання державного(их) стандарту(ів) освіти на відповідному рівні(ях) повної загальної середньої освіти.
2. Обсяг навчального навантаження
Не зменшується, а реалізується в синхронному та асинхронному
режимах. У синхронному режимі – не менше 30% навчального часу,
передбаченого освітньою програмою закладів освіти.
3. Оцінювання результатів дистанційного навчання учнів
Оцінювати можна:
 очно або дистанційно, з дотримання академічної доброчесності;
 за системою оцінювання, визначено законодавством;
 за власною шкалою закладу освіти – за наявності правил
приведення шкали до системи оцінювання, визначеної законодавством.
Для учнів обов’язкове формування, поточне, підсумкове (тематичне,
семестрове, річне) оцінювання.
Види та періодичні оцінювання – відповідно до форми здобуття освіти.
Наприклад, лише річне оцінювання для екстернів.
Результати оцінювання фіксувати у класних журналах і свідоцтвах
досягнень.
4. Облік навчальних занять
 Зазначити режим проведення конкретного заняття у класному
журналі – синхронний, асинхронний;
 Робити відмітку про відсутність учня лише під час навчального
заняття в синхронному режимі
 Датувати усі навчальні заняття відповідно до календарно-
тематичного планування.
5. Вимоги
-розподілити роботу рівномірно за напрямками між членами
адміністрації;

— наблизити максимально розклад уроків до режиму роботи закладу
освіти на зеленому рівні (уроки/заняття починати відповідно до складеного
розкладу, не перевищувати кількість уроків, що зазначено у розкладі;
обов’язково проводити перерви).
— зменшити тривалість онлайн-уроків: у 1-4 класах – 20-25 хв; у 5-8
класах – до 25-30 хв; у 9-11 класах – до 30-35 хвилин, інший час: для учнів – на виконання завдань, для вчителя – для проведення онлайн консультацій (групових та індивідуальних);
— організувати спілкування з батьками, між працівниками, між учнями в класі та зв'язок адміністрації закладу з усіма учасниками освітнього процесу в онлайн режимі;
— залучити до роботи педагогів, які не викладають предмети, доручити їм іншу ділянку/вид роботи, що передбачає освітній процес у дистанційному
режимі;
— організувати роботу психолога/психологічної служби, який створить
осередок позитивних емоцій (зв’язок з соціально-психологічною службою через
класного керівника або через шкільну електронну скриньку – за потребою);
— зменшити обсяг домашніх завдань для всіх учнів.

З повагою
Адміністрація школи