Учні зобов’язані:

— оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено відповідними Державними стандартами , підвищувати свій загальнокультурний рівень;

— брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи ;

— дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

— дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

— дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

— дотримуватися правил особистої гігієни.

Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

Алгоритм
дій при отриманні інформації про вчинення булінгу
в шкільному середовищі.

  1. Якщо Ви/ Ваша дитина стала свідком (жертвою) булінгу, то вона має розповісти про це як батькам, так і вчителю чи психологу, або ж звернутися безпосередньо до директора.
  2. Повідомлення у письмовій формі про випадок булінгу керівнику закладу освіти має бути здійснене  протягом доби свідками (класним керівником, батьками, учнями).
  3. Керівник навчального закладу розглядає таке звернення та з’ясовує усі обставини події. Впродовж п’яти днів він скликає засідання комісії з розгляду випадку. До складу такої комісії можуть входити педагоги, психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та «булера», керівник закладу та інші зацікавлені особи.
  4. Якщо комісія визнає, що це був не разовий конфлікт, а дійсно мав місце факт булінгу, то керівник установи зобов’язаний повідомляти про це уповноважені підрозділи Нацполіції та служби у справах дітей.
  5. Представник Нацполіції складає протокол і направляє його до суду.
  6. Суд вирішує, яку міру покарання застосувати – штраф або громадські роботи.
  7. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України.