ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ!!!

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО 1-Х КЛАСІВ 2023/2024 Н.Р.

Алгоритм прийому документів

Прийом документів у перші класи розпочнеться за графіком вже 27 березня і завершиться 31 травня. Цьогоріч документи будуть прийматися не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

В умовах війни та воєнного стану ми зобов’язані забезпечити роботу всієї інфраструктури міста, в тому числі організацію освітнього процесу. Наголошую, що цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 18 серпня 2023 року включно.

Заступник голови КМДА додав, що пріоритет при зарахуванні до першого класу отримають наступні категорії дітей:
— ті, що проживають на території обслуговування закладу,
—        зареєстровані внутрішньо переміщені особи,
— діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та дітей працівників цих закладів.

 1. Хто подає документи особисто, а хто в електронному вигляді або у вигляді поштових листів?

Особисто подають документи ті, хто проживає на території мікрорайону в даний час і за попереднім записом за тел. +38(095)769-79-01.

В електронному вигляді або у вигляді поштових листів подають документи ті, хто в даний час проживають за межами м. Києва та за кордоном, але є мешканцями нашого мікрорайону. Попередньо мають заповнити дану форму і очікувати дзвінок від адміністрації закладу.

 

2.Нормативні документи, що регулюють вступ до 1 класу

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zarahuvannya-do-1-go-klasu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Наказ Депертамента освіти і науки №22  від 20.02.2023 року «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2023 році»

 1. 3. Термін початку прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2023/2024 н.р.

З 27.03.2023 року по 31.05.2023 року

Прийом документів буде здійснюватися за попереднім записом, відповідним графіком із дотриманням санітарно-гігієнічних та епідемічних заходів.

Попередній запис за телефоном: 566-69-22 з 9:00 до 16:00 (крім вихідних)

 1. Графік прийому документів (за попереднім записом по телефону):

Понеділок: з 9:30 до 13:00 з 14:00 до 16.00

Вівторок: з 10:30 до 13:00 з 14:00 до 16.00

Четвер: з 14:00 до 16.00

 1. 5. Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?

Документи подаються одним з батьків дитини або їх законними представниками особисто.

 1. 6. Необхідні документи для зарахування до 1 класу.

Одному з батьків необхідно надати:

— посвідчення особи;

— оригінал та копію свідоцтва про  народження  дитини;

— медичну довідку форми 086-1/0; (відповідно до Наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року»Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; листа МОЗ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року; «Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти»)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18089.html

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/60416/

— копія «Карта профілактичних щеплень» за формою № 063/о.;

— оригінали документів та їх копії, що підтверджують право  дитини  на  першочергове  зарахування.

—  у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

 1. 7. Право першочергового зарахування до 1 класу

Першочергово до 1 класу зараховуються діти:

— місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу підтверджене документально,

— які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у школі І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва

— дітьми працівників закладу

— внутрішньо переміщені особи

 1. 8. Документи. що підтверджують місце  проживання дитини на території обслуговування закладу.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

— паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

— довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

— довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

— документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

— рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

— документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

— довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

— акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561);

— інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Перелік документів про підтвердження інформації про місце проживання дитини можна переглянути за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#Text

 1. 9. Інклюзивна освіта

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами.  Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

 1. 10. Закріплення території обслуговування за закладом.

Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

 1. 11. Зарахування дітей на вільні місця.

На вільні місця діти зараховуються на основні положення якого передбачені розділом II Порядку (наказ МОН України від 16.04.2018 № 367)

Організацію прийому здійснено на підставі документів:

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

 1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
 2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

Закон України «Про освіту»;

Стаття 7. Мова освіти

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України «Про загальну середню освіту»

Стаття 18. Зарахування учнів

 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка (Форма№ 086-1/о)

Наказ МОН України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів» від 10.05.2018 №367

 

Вчителі, які працюватимуть в 1-х класах і програми, за якими навчатимуться учні:

1-А клас Захарченко Ніна Сепанівна (Типова освітня програма для 1-4 клас НУШ Савченко О. Я) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf

1-Б клас (Вакансія) (програма «Світ чекає крилатих») https://svitchekaiekrylatykh.com/

1-В клас Заливака Лілія Василівна (Типова освітня програма для 1-4 клас НУШ Савченко О. Я)

1-Г клас Андросенко Катерина Михайлівна (Типова освітня програма для 1-4 клас НУШ Савченко О. Я)