Учні школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва мають право:

—    на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

—    на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладі освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т.ін.;

—    на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час освітньогопроцесу, у тому числі – в позаурочний період;

—    на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

—    на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

—    на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами навчального закладу;

—    на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів державно-громадського самоврядування навчального закладу.