Учні школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва зобов’язані:

—  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу;

—  дотримуватись режиму роботи школи І-ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по школі та класі;

—     приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку  навчального заняття;

—  дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

—  дотримуватися ділового стилю одягу, не знаходитись у верхньому одязі;

—  використовувати для занять у спортивній залі тільки спортивний одяг (спортивну форму) та спортивне взуття;

—  сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

—  підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

—  брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

—  своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.